Kvalitetsregister – en guldgruva för studenter

OM201505sid31.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Sjuksköterskor som går sin specialistutbildning får chans att skriva uppsatser som bygger på data i landets nationella kvalitetsregister. – Det gör att uppsatserna i sig kan vara ett förbättringsarbete, säger Ami Hommel, som leder satsningen. Man kan använda data från registren för att utveckla verksamheten där man arbetar. Inför tredje omgången nu i höst är intresset att delta stort.

De senaste 30 åren har många nationella kvalitetsregister byggts upp, ofta utifrån ett behov av att analysera vården på ett bra sätt.

– Registren innehåller en guldgruva av information där man kan följa patienterna över tid, men de används alldeles för sällan när det gäller att utveckla vården och omvårdnaden, både när det gäller förbättringsarbeten och kliniknära forskning, säger Ami Hommel som har lett projektet och också är nyvald ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

Därför har Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister satsat på att få sjuksköterskeutbildningarna att dra nytta av informationen och erbjuda studenterna ett samarbete med registren, för sjuksköterskornas del när de gör sina master- eller magisteruppsatser under specialistutbildningen.

– De kan till exempel fånga upp problem som är viktiga för patienter och som de ser under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Projektet, som leds av Svensk sjuksköterskeförening, drogs igång läsåret 2013/14 och fortsätter nu i höst för en tredje omgång.

För studenter och lärare innebär projektet konkret att de deltar på tre inledande nationella lärandeseminarier där bland annat aktuella register presenteras. Studenterna erbjuds också hjälp att hantera statistik.

Dessutom har de ett avslutande seminarium där de presenterar och får återkoppling på sina uppsatser och erfarenheter av att arbeta med registerdata.

Hittills har ett 40-tal specialistsjuksköterskor under utbildning gjort sina master- och magisteruppsatser i projektet och i höst deltar ytterligare 35 studenter. Tio lärosäten runt om i landet har deltagit.

Ami Hommel menar att projektet bara har vinnare. Även kvalitetsregistren når ut bättre när anställda i vården ser hur registerdata kan användas. Och det är i slutänden det viktiga.