Yogaandning mot symtom vid hjärtsvikt

200703_3031.jpg
Den fullständiga texten finns i papperstidningen. Här följer ett sammandrag.

Kan yogaandning minska symtom hos patienter med hjärtsvikt? Eller är musikterapi bättre? I en ny studie undersöker sjuksköterskan Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska akademin, alternativa lösningar för att lindra patienters andfåddhet vid kronisk hjärtsvikt.
– Förhoppningen är att patienten ska få kontroll över sina symtom, säger hon.

I det här reportaget kan du läsa mer om den försöksverksamhet som Inger Ekman leder. Man prövar om yogaandning kan ge patienten kontroll vid andnöd.
För många patienter med hjärtsvikt är andnöd ett stort problem. De andas fort och ytligt och har en obehaglig känsla av att inte ha kontroll över sin andning. Men rent medicinskt är det svårt att förklara varför det är så och varför vissa har större problem och andra mindre.
I USA är yogaandningen en godkänd metod för att sänka högt blodtryck, menar Inger Ekman. Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd med olika svårighetsgrad av symtom och är oftast en följd av att man tidigare haft hjärtinfarkt eller högt blodtryck.
Att ge patienterna hjälp är viktigt på flera sätt. Symtom som andfåddhet, trötthet och svullnad är främsta skälet till att patienter med hjärtsvikt söker akutsjukvård.